Lepszy Dom
Nasze usługi

Zarządzanie budową

Praktycznie żadnego projektu budowlanego nie można sobie wyobrazić bez wsparcia i kontroli wyników za pomocą zautomatyzowanych metod. Koszt, czas i jakość wykonanej pracy muszą być kompetentnie rejestrowane i analizowane. Specjaliści firmy “Lepszy Dom Polska” zapewnią na Twojej budowie zarządzanie budową na profesjonalnym poziomie.

Branża budowlana obejmuje kompleksowe rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i technicznych. Kryterium sukcesu jest otrzymanie zysku przy braku roszczeń do jakości wykonanej pracy. Profesjonalne zarządzanie budową łączy w sobie koordynację siły roboczej, materiałów i innych zasobów w trakcie realizacji projektu. Ważnym czynnikiem są tu nowoczesne metody i techniki zarządzania – wystarczająco elastyczne, ale nie pozwalające na zaniedbania.

Świadcząc usługi w tym zakresie, gwarantujemy ekonomiczne wykorzystanie zasobów materiałowych, technicznych i finansowych, skracając czas budowy, obniżając koszty i minimalizując ryzyko.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48500413543 w celu wyjaśnienia kosztów i konsultacji. Możesz zamówić oddzwonienie, wypełniając odpowiedni formularz.

Nazwa dzieł Jednostka wymierzony Cena netto
Audyt budowlany Wyjazd 150 EUR
Analiza stanu obiektu, wykonanych prac, zainstalowanego sprzętu.
Sporządzenie wadliwego aktu.
Odbiór wykonanych prac i zainstalowanych systemów.
Nadzór Techniczny Miesiąc 1000-1200 EUR
*nie zależy od kosztu prac budowlanych
Kontrola jakości i ilości wykonanej pracy.
Kontrola pracy ukrytej.
Organizacja procesu budowlanego Miesiąc 1200-1500 EUR
*nie zależy od kosztów budowy
Monitorowanie realizacji harmonogramów pracy
Organizowanie spotkań produkcyjnych na miejscu
Kontrola kosztów budowy
Koordynacja próbek materiałów i urządzeń przeznaczonych do użycia
Rozwiązywanie sporów z uczestnikami budowy
Zintegrowane zarządzanie budową Miesiąc 1500 – 2500 EUR
*nie zależy od kosztów budowy
Przygotowanie dokumentacji wstępnej i dopuszczającej, uzyskanie niezbędnych zgód
Opracowanie specyfikacji technicznych projektu
Zarządzanie projektem i zatwierdzanie dokumentacji projektowej
Organizacja i prowadzenie przetargów (przetargów) na prace projektowe i pomiarowe, prace budowlano-montażowe, zakup materiałów i sprzętu
Organizacja procesu budowlanego
Nadzór Techniczny
Organizacja przyjęcia obiektu do eksploatacji

image

Niezawodność

Nasza firma jest znana ze swojej niezawodności, zapewniając klientom godne zaufania rozwiązania i wysokiej jakości usługi w zakresie świadczonych przez nas usług.

image

Przyzwoitość

Nasza firma słynie z uczciwości we wszystkich rodzajach pracy, zapewniając przejrzyste warunki i uczciwe terminy.

image

Jakość

Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi remontowe, gwarantując niezawodność, profesjonalizm i długotrwałe rezultaty.